torsdag 5 juni 2014

158/365 (341) Vaksam


Denna mås var väldigt vaksam och höll oss under sträng uppsikt en lång stund. Särskilt vår matsäck var den intresserad av...

1 kommentar: